Fantasy mini-series for VOYO, 5 episodes x 50min  /  Director: Jakub Kroner / Creator and Producer: Adriana Kronerová / TV NOVA 2023
Príbeh sa odohráva v súčasnosti, no siaha až do obdobia rudolfínskej Prahy. Filip, podobne ako mnoho ďalších alchymistov tej doby, experimentoval s elixírom večného života. Na rozdiel od ostatných sa mu podarí stať sa nesmrteľným. So svojou rodinou tak vyše štyristo rokov čerpajú silu z ľudského nešťastia a zloby. Aby sa zbavili tejto závislosti, musia prejsť do dimenzií, kde nebudú potrebovať fyzické telo. Jediné, čo na to potrebujú, je dostať sa k portálu. Ten je ale strážený Vedmou. Nastáva tak odveký súboj dobra so zlom, svetla s temnotou.
Back to Top