Mini-series, 8 episodes x 56min  /  Director: Ján Sebechlebský / Editors: Richard Chomo, Michal Kondrla, Zuzana Cséplő / RTVS / 2024
Čas nádejí je pôvodný historický televízny seriál RTVS, ktorý mapuje životné osudy troch generácií slovenskej rodiny medzi rokmi 1914 až 1951. Osemdielny seriál vtiahne divákov do deja dramatickým príbehom odohrávajúcim sa počas najvýznamnejších historických udalostí. ​​​​​​​Hlavné postavy prežijú svoje osudy počas rozpadu Rakúsko – Uhorska, dvoch svetových vojen, vzniku Československej republiky či Slovenského národného povstania.
Back to Top